Ankara’nın Muhtelif Yerlerinde Yaya Üstgeçidi

Kategoriler: Kamu Mimari

Mimari Proje Tasarımı

Şehrin Damarları Olan Yollarda Ulaşımı Sağlarken İnsan Merkezli Düşünerek Yayalarımızın Güvenliğini Ve Aynı Zamanda Mimari Estetik Olgular Göz Ününde Bulundurarak; Daha Canlı, Daha Estetik Ve Kimlikli Yapılar Tasarlanması Amaçlanmıştır.

  • Yatırımcı: Ankara Büyük Şehir Belediyesi
  • Proje Yeri: Ankara
  • Proje Tarihi: 2015