Denizli Hükümet Konağı ve Yakın Çevresi

Kategoriler: Kamu Mimari

Denizli’nin simgelerinden biri olan doğa harikası Pamukkale’nin bembeyaz travertenleri ve üzerlerinden akan suyun yansımalarından esinlenerek projenin ana teması “yansıma” olarak belirlendi.

Proje ele alınırken esas hedef olarak halkın kullanacağı, sosyalleşme sağlanacak mekânlar oluşturmak belirlendi. Bu vizyonla kentliye nefes alma imkânı sunacak, kentlilik bilincini arttıracak ve Denizlili olmaktan keyif aldıracak bir “kent meydanı” düşünüldü. “Denizlinin Kalbi” olması öngörülen meydan projenin de kalbi olarak ele alındı.

Hükümet Konağı, projenin kalbi olan “Kent Meydanı”nın hemen yanında merkezi bir noktada konumlanarak tasarıma eklemlendi.
Valiliğin şeffaf ve halka yakın yönetim anlayışının yansıtılması ve mekân kalitelerinin arttırılması amacıyla projenin omurgası şeffaf Atrium kütlesi olarak belirlendi.

Atrium kütlesi binaya gün ışığı ile aydınlanma, ferah mekânlar, kolay anlaşılır dolaşım sistemi kazandırmanın yanında bir yandan da alanla görsel bağlantıyı sınırsız yaşatarak binanın dışa açılarak meydanla ilişki kurmasını sağladı.

Mekân çeşitliliği sağlamak ve gerek ziyaretçiler gerek çalışanlar için bir dinlenme mekânı sunmak amacıyla binaya nefes aldıran kat bahçeleri, teraslara açılan dinlenme alanları oluşturuldu. Böylece peyzajda sürekliliği sağlanmaya çalışılan yeşil alanlar içeri taşındı.
Sosyalleşme mekânları ile adeta dışarı akan zemin kat meydana akarak bağlantı kurmakta; iç-dış mekân sınırlarını kırarak halkla yönetimi kaynaştırmak amaçlandı.

Ana yaklaşım cephesi olarak ön görülen batı cephesinde travertenlerin kademelenmeleri yansıtıldı. bu şekilde cephe ölçeklendirilerek bina insan ölçeğine yaklaştırıldı.

•  Yatırımcı : Denizli Valiliği
•  Proje Yeri : DENİZLİ
•  Proje Tarihi : 2009
•  İnşaat Alanı : 14000 m2